Забележителности

Природна забележителност Слона

Природна забележителност Слона се намира на брега на Широколъшката река сред Родопите, на 4 км от град Девин, близко до село Настан. Представлява скално образувание, поразително наподобаващо слон. Скалата завършва с твърд каменен стълб, приличащ на хобот на слон. Получената дупка е с размери около 3 метра на 3 метра и вероятно някога е била вход на пещера. Цялата местност е карстова и има множество дупки и пещери.

Харамийска пещера

„Харамийската“ пещера се намира в близост до Дяволското гърло. Тя не е благоустроена, но се използва за пещерен туризъм заради намиращите се в нея археологически находки. В „Харамийска“ пещера можете да достигнете само със специална екипировка. Любителите на екстремни преживявания, под водачеството на инструктори по пещерно дело, могат да стигнат пеша до подножието на пещерата. До входа на пещерата, където са намерени останки от пещерните хора, се стига след стръмно изкачване. След провирането през лабиринтите на пещерата идва ред на главното – спускане от 43 метра в центъра на подземна каверна, дълга 180 метра.

Римски Кемеров мост

Наричат го римски, защото според някои изследователи датира от римско време, и още кемеров, т. е. сводест, сводообразен. Кемеровият мост е едносводест, дълъг е 30, широк 3 и висок 6 метра. Прехвърлил е като лък Девинска река и здраво се държи с двата си края за скалистите й брегове. Изграден е без хоросанова спойка в основите. Правилно наредените речни блокове очертават снагата му. Високата част на дъгата горе се крепи само на няколко полуобработени четвъртити камъни.

Защитена местност Чаирите

Разположена е в Западните Родопи на около 1600 метра надморска височина, и на близо 20 км разстояние от село Триград. Тук се намира природният феномен „Пияната гора“, както и 7–те чаирски свлачищни езера, запазени от епохата на кватернера. Езерата са изключително красиви, с кристално–чиста вода, в която вирее планинска пъстърва. Обградени са от над 2000 дка ливади, откъдето идва и името им (думата „чаир“ в превод от турски език означава „ливада“). Едно от езерата, обвито в мъгли и изпарения, заобиколено от дървета с причудливи форми, се нарича Магическото езеро. За него се носят легенди, че е обитавано от самодиви, които със сладките си песни и красивите си танци примамват и омагьосват овчарите.

Село Широка лъка

Село Широка Лъка се намира на 22 км от Девин. Многобройните къщи, съхранили характерната Родопска архитектура, калдъръмени улици, сводести мостове на реката, характерния говор, песни и обичаи на местните хора са дали основание село Широка лъка да бъде обявено за архитектурен и етнографски резерват. Името на селото идва от сравнително широкото речно разклонение “лъка” на едноименната река. Любимо място на туристите са: Етнографския музей, “Успение Богородично”, родната къща на големия български родолюбец Екзарх Стефан и други.

Момата

Великолепното скално образувание се намира на 18 км от град Девин и на около 1 км от Широка лъка. То представлява красива скала, висока 6 метра, наречена от местното население „Момата“. Гледана отдалеч, тя наподобява стройна девойка, държаща хурка в ръка. Образуването на момата е свързано с ерозията на скалите и действието на външните земни сили.

Казаните, Кастракли, Старата гора

Казаните“ се намира в землището на село Мугла, на 20 км от Девин и обхваща 161 хектара. Създаден е с цел да се съхранят причудливи форми на природата и смесени гори от ела, черен бор, бук, смърч и характерните за тях флора и фауна. „Кастраклий“ е разположен на 20 км от Девин по поречието на Малка река и Кобилино бранище в замлището на село Борино на надморска височина 1000-1200 метра. Обхваща територията от 124 хектара, върху която се съхраняват едни от най–запазените и неповлияни от човешката дейност гори от черен бор заедно с 337 вида висши растения, сред които много редки и ендемични видове .. „Старата гора – Шабаница“ е резерват обособен през 1956 година и е разположен по горното течение на Чаирска река, на около 40 км югоизточно от село Триград, съвсем близо до границата с Гърция.

Крепостта на връх Турлата

Крепостта „Турлата“, съградена в началото на Х век, се намира на едноименния връх Турлата, в чието подножие е село Стикъл. Връх Турлата има рядко красива и силно изразена форма, която отдалеч прилича на купа сено. Той е висок 1822 метра и от него се разкрива широка гледка към южните склонове на родопския рид Чернатица и малката широколъшка долина. Руините на изградената върху него голяма средновековна крепост са много добре запазени и до днес. Заедно с крепостите Градището – в подножието на връх Орфей и Врача – в Стойките, играят важна роля за защитата на този район на България.